Par mums

SIA “Naftimpeks”naftas produktu terminālis savu darbību uzsācis 2006. gadā un tā darbības profils ir gaišo naftas produktu (dīzeļdegvielas, benzīnu, petrolejas, reaktīvās degvielas, solvent naftas) pieņemšana, īslaicīga uzglabāšana un tālāka nosūtīšana. Uzņēmuma celtniecības un attīstības gaitā ir izmantotas modernākās un drošākās tehnoloģijas. 

Termināla tehnoloģiskā shēma paredz gan naftas produktu pieņemšanu rezervuāros no dzelzceļa vagoncisternām  un tālāku pārkraušanu uz kuģiem, gan pretēju darbības virzienu kuģis – rezervuāri – dzelzceļa vagoncisternas. Kopš savas darbības uzsākšanas terminālis darbojas nepārtrauktā darba režīmā.

Uzņēmums izvietots 84 672 m2 lielā teritorijā. Šobrīd SIA “Naftimpeks” terminālī kā pamatiekārtas darbojas 10 virszemes vertikālie tērauda rezervuāri, kas aprīkoti ar stacionāriem ārējiem kupolveida jumtiem un peldošiem pontoniem. Rezervuāru parka  kopējā ietilpība sastāda 195 100 m3. Rezervuāri aprīkoti ar SAAB Tank Radar mērīšanas ierīcēm, kas nosaka produktu līmeni rezervuāros.

Dzelzceļa vagoncisternu noliešanai – uzpildīšanai kalpo divpusējā dzelzceļa estakāde, kas paredzēta 34 dzelzceļa vagoncisternu vienlaicīgai apkalpošanai. 

Tankkuģu pieņemšana un apkalpošana tiek veikta piestātnē ZO-18, kas ir pāļu tipa piestātne un ir speciāli paredzēta šķidro naftas produktu pārkraušanai. Piestātnē tiek apkalpoti tankkuģi ar maksimālo kravnesību līdz 120 000 t, maksimālo iegrimi līdz 15 metriem un maksimālo garumu līdz 250 metriem.